Ungdomsgruppen


Ungdomsrepresentanter

Fredrik Lindahl

Jennifer Braman

Om du är intresserad att komma med i gänget eller enbart har frågor om verksamhet m.m

Telefonnummer till respektive ungdomsrepresentant kan fås via vårt kansli

epilepsiforeningen.nsk@gmail.com