Välkommen


Epilepsiföreningen Norra Skåne Här hittar du info. om vår verksamhet.
Många med epilepsi vågar inte tala om det på grund av rädsla för omgivningens oförståelse och okunskap.
Detta vill vi ändra på genom:
– att informera och sprida kunskap om epilepsi
– att träffa politiker, vårdpersonal m.m.
Om någon är intresserade av att hjälpa till i vår förening, för intesse och frågor kontakta kansliet.

Föreningsverksamheter har inte under året blivit vad vi hade planerat för att Covid 19 kom och allversamhet stannade av. Vi försöker planera verksamhet för 2021, men det är svårt i nuläget veta vad som kan bli genomförbart.

svenska epilepsiförbundets kansli har nytt telefonnummer 0706 - 29 41 06.