0707 - 48 95 66 epilepsiforeningen.nsk@gmail.com

Nyheter


Världseilepsidagen 14 februari 2022

Kunskapen om epilepsi måste öka - Världsepilepsidagen den 14 februari Svenska Epilepsiförbundets uppgift är bland annat att öka kunskapen om epilepsi i samhället och vi arbetar för att göra vården bättre för de människor som lever med epilepsi. Idag lever 81 000.

Årsmöte

Årsmötet hålls 6 mars på Församlingshemmet i Hässleholm mellan kl 14.00 och 17.00

Barnläger Furuboda

Det blir Barnläger 25-29 juli på Furuboda i år efter 2 års uppehåll.

Skånes årsmöte

Även länsföreningen måste hålla årsmöte och det gör de 23 april kl 13.00-16.00

Kongress

21 - 23 oktober