0707 - 48 95 66

epilepsiforeningen.nsk@gmail.com

Körkort och epilepsi


Sammanfattning

Reglerna för att inneha körkort och därmed förbud för vissa att ha körkort finns i EU:s lagstiftning, körkortslagen och föreskrifter från Transportstyrelsen.

Reglerna för att inneha körkort för personbil m m är att man inte får ha haft anfall under de senaste tolv månaderna. Undantag kan göras om man enbart har haft anfall under sömn eller om man sätter ut en medicin. Om medicinen sätts in igen kan man få körkort efter en observationstid.

Reglerna för att inneha körkort för yrkesförare innebär att man inte får ha haft anfall de senaste 10 åren, och man får heller inte medicinera under denna tid. Motsvarande undantag som för personbilsförare finns inte.

Om man har haft ett första epileptiskt anfall får man inte inneha körkort förrän efter sex månader för personbilsförare m m och inte under fem år för yrkesförare.