logo

EPILEPSIFÖRENINGEN NORRA SKÅNE

Föreningens föräldragrupp

Det kan ibland kännas som om omgivningen inte förstår hur det är
att vara förälder till ett barn med epilepsi.
Man ställs hela tiden inför nya situationer,
som förälder.
Då kan det vara skönt att få prata med andra i samma situation.

Vi har haft föräldraträffar under året.
Föräldrar med yngre barn,
som har epilepsi har träffats och utbytt erfarenhet.

Vill ni ha kontakt med någon annan förälder tag då kontakt med kansliet

Med tärningens hjälp och genom att använda en serie frågeställningar
om epilepsi höjs kunskapsnivån om epilepsi och om hjärnan.