Epilepsiföreningen

Epilepsiföreningen

Norra Skåne

Om epilepsi

Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Det kan vara en disposition som är medfödd eller till följd av en skada. Det finns minst 60 000 personer i Sverige som har epilepsi. Det innebär att de ibland under oprovocerade eller kända utlösande förhållanden för epileptiska anfall. Anfallen kan förekomma olika alltifrån ett eller ett par anfall under hela livet till flera anfall varje dag. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Följden blir ett epileptiskt anfall, vars utseende avgörs av var i hjärnan urladdningen uppstår. Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De varar från sekunder till minuter och slutar av sig själva. Oftast är medvetandet mer eller mindre påverkat under anfallet.

Vad gör man när någon får ett epileptiskt anfall?

 • Håll dig själv lugn och försök lugna andra i omgivningen om det behövs.
 • Flytta undan vassa, hårda eller varma föremål som kan skada personen.
 • Lossa slips eller annat åtsittande kring halsen.
 • Om underlaget kan vålla skada, lägg något mjukt och platt under huvudet.
 • Stoppa inte in något i personens mun och försök inte öppna munnen.
 • Det är inte sant att man kan svälja tungan under ett anfall.
 • Håll inte fast personen.
 • Låt ryckningarna ebba ut av sig själva och försök inte att hindra dem.

Efter anfallet

 • Om personen är medvetslös efter anfallet, rulla försiktigt personen till framstupa sidoläge så att saliv och slem kan rinna ut.
 • Låt personen vila eller sova om det behövs.
 • Stanna kvar tills anfallet är över och personen återfår medvetandet.
 • Uppträd vänligt och lugn.
 • Eventuellt är personen förvirrad eller trött efter anfallet och kan behöva hjälp att ta sig hem.
 • Försök kontakta föräldrarna om det är ett barn som har haft ett anfall.